Sư Cô Chân Không

Ngày 29 /04/2020

Kính thưa quý đạo hữu,

Sư Cô cám ơn quý đạo hữu đã quyên góp gạo cho các con xuất sĩ của Sư Ông ở Việt Nam. Lúc này tu viện  ở Viêt Nam tạm đủ gạo nhưng bên Pháp và Đức rất thiếu , nhất là khoá tu mùa Hè cũng bị huỷ, quý thầy sư cô cứ luộc măng trong vườn  ăn miết. Làng cần quý vị đóng góp trong khả năng quý vị , Sư Cô vườnCK chỉ xin

4 Euros cho một xuất sĩ một ngày

28 Euros cho một xuất sĩ mỗi tuần

120 Eu cho một sư cô mỗi tháng X 77 sư cô= 9240 Eu  cho Xóm Hạ,

và cũng từng ấy cho Xóm Mới   9240  E mỗi tháng

120Eu cho X 97 thầy = Mỗi tháng Xóm Thượng cần 11 640 Eu cho Sơn Thượng và Sơn Hạ

 Viên Phật Học ứng dụng Âu Châu  tiền điện nước và sưởi nặng quá Đức cần ít nhất là 35 000 Ẻuros mỗi tháng vì phải trả tiền máy sưởi ấm điên nước nhiều nhiều quá.

Xin mỗi vị cho 4 Euros cho một thầy một sư cô một ngày. Cho được bao nhiêu ngày là mừng bấy nhiêu.

Cám ơn quý đạo hữu luôn thương yêu và bảo bọc quý thầy cô.

Ngược lại có tăng thân nào cần câu hỏi trả lời online xin cho biết để chúng tôi tô chức session tu học mỗi tuần.

Nam Mô Quan Thế Âm bồ tát


Quý đạo hữu có thể chọn tài khoãn nào tiện nhất để gửi vào.


Việt Nam
Cao Thị Mỹ Hà (Thích Nữ Chân Phương Nghiêm)
Vietcombank chi nhánh Hùng Vương – Huế
Bank code (SWIFT / BIC): BFTVVNVX016
Tài khoản số: 0161 001 757 893

United States
Account holder: CBZ Village des Pruniers
Account number: 8310587144
Wire transfer number: 026073008
Bank code (SWIFT / BIC): CMFGUS33
Routing number (ACH or ABA): 026073150
Bank Address: TransferWise
19 W 24th Street
New York 10010
United States

Australia
Account holder: CBZ Village des Pruniers
Account number: 717989178
BSB Code: 802-985
Bank Address: Transferwise
36-38 Gipps Street
Collingwood VIC 3066
Australia

Europe
TW account holder : CBZ Village des Pruniers
IBAN: BE84 9670 5330 1159
Bank code (SWIFT / BIC): TRWIBEB1XXX
Bank Address: TransferWise Europe SA
Avenue Marnix 13-17
Brussels 1000
Belgium

United Kingdom
Account holder: CBZ Village des Pruniers
Account number: 45745220
IBAN (to receive GBP from UK only): GB37 TRWI 2314 7045 7452 20
UK sort code: 23-14-70
Bank Address: TransferWise
56 Shoreditch High Street
London E1 6JJ
United Kingdom