Yểm trợ tăng thân trong giai đoạn đại dịch Covid-19

Chúng tôi xin tri ân sự yểm trợ và lòng hảo tâm mà quý vị đã dành cho tăng thân Làng Mai trong thời gian qua. Chúng tôi rất hạnh phúc khi biết quý vị luôn có mặt đó và đồng hành cùng tăng thân.

Chúng tôi ý thức rằng đây là giai đoạn đầy khó khăn và bất ổn đối với rất nhiều người trên khắp thế giới. 

Ở các trung tâm của Làng Mai, chúng tôi cũng đang gặp phải những khó khăn. Từ trước đến nay, chúng tôi đều dựa vào khoản đóng góp của thiền sinh khi tham dự các khóa tu để trang trải cho những chi phí căn bản của tu viện. Nhưng nay vì đại dịch Covid-19, các trung tâm của Làng Mai đều phải tạm thời đóng cửa, do đó chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào tấm lòng hảo tâm của quý vị – những thân hữu của Làng Mai. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý vị, nếu điều kiện cho phép. 

Hiện tại, tiền ăn cho mỗi xuất sĩ Làng Mai, đặc biệt là ở các trung tâm tại châu Âu và Mỹ, là 4 €/người. Với 28 €, quý vị có thể hỗ trợ tiền ăn cho một vị xuất sĩ trong một tháng, và với 1460 €, quý vị có thể hỗ trợ cho một vị xuất sĩ trong một năm. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ hàng tháng từ quý vị, nếu điều kiện cho phép. Đây sẽ là nguồn hỗ trợ vô cùng quan trọng đối với các trung tâm của Làng Mai ở nhiều nước. Quý vị có thể thay đổi hoặc hủy bỏ cam kết của mình bất kỳ lúc nào, trong trường hợp quý vị không đủ điều kiện để tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. 

Sự yểm trợ của quý vị có thể giúp chúng tôi tiếp tục chế tác và chia sẻ năng lượng từ bi, trị liệu đến với mọi người trên khắp thế giới, hiến tặng các khóa tu trên mạng, giúp mọi người ôm ấp sợ hãi, đau khổ và bất an bằng sự thực tập chánh niệm. 

Mọi đóng góp, dù lớn dù nhỏ, của quý vị đều có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi.

Nếu đang cư trú tại Mỹ, xin quý vị đóng góp thông qua trang web của Quỹ Thích Nhất Hạnh.

Việt Nam
Cao Thị Mỹ Hà 
Vietcombank chi nhánh Hùng Vương – Huế
Bank code (SWIFT / BIC): BFTVVNVX016
Tài khoản số: 0161 001 757 893

Yểm trợ tăng thân trong giai đoạn đại dịch Covid-19

Lựa chọn hình thức chuyển khoản

Xin vui lòng liên hệ với tôi qua: *

Thông tin cá nhân

Thông tin về thẻ tín dụng
Đây là hệ thống chuyển khoản có tính an toàn và bảo mật thông tin.
Địa chỉ chi tiết

Tổng số tiền cúng dường: €28.00 One Time